Успешно реализиране на проект по ЕС програма

Успешно реализиране на проект по ЕС програма10-03-2021

На 01.02.2021г. е подписан договор за безвъзмездна помощ за изпълнение на проект BG16RFOP002-2.077-0564-C01“ Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Бенефициент: Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД

Обща стойност: 150 000 лв., от които 127 500 лв. европейско и 22 500 лв. национално съфинансиране.

Кратко описание на проекта: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

В резултат на изпълнението на проекта ще се постигне положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Дата на приключване: 01.05.2021г.

Имате въпрос?

В процеса на абонаментната сервизна поддръжка Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД доказа, че разполага с технически подготвени специалисти, които демонстрираха познаване на интегрираната система като професионално и навреме разрешаваха възникналите въпроси по време на експлоатацията ѝ.

Д. Струменлиева
Директор, Coca Cola HBC Bulgaria