Системна интеграция

system-integration

Системна интеграция

Системната интеграция е едно от големите предизвикателства за всяка една организация по време на етапите от развиването на дейността. При преминаването през тези различни етапи обикновено възникват и различни нужди и изисквания, които водят към предизвикателството за избор на хардуерни и софтуерни средства, които биха спомогнали за развитието на бизнеса в положителна посока, оптимизиране и автоматизиране на процеси, които в противен случай биха се явили като пречка за това положително развитие.

Въпреки това в моменти на разширяване, обикновено организациите внедряват хардуер и софтуер според конкретния случай, като разчитат само на отделни компоненти, от които имат реална необходимост в дадения момент с цел намаляване на разходите за реализация. За съжаление това само привидно изглежда по-евтин вариант, който с времето и с проблемите, които възникват правят процесите в организацията достатъчно непродуктивни и в същото време отнемащи време. За повечето организации, интеграцията с вече изградени системи изглежда сериозно и скъпо предизвикателство, поради което те прибягват до закупуване на изцяло нови решения, което пък от своя страна води до необходимост от допълнително обучение, усилия по прехвърляне на съществуващи данни, които в много случаи са в различен формат и др. Това също би могло да окаже негативно влияние върху бизнес процесите.

Тук е моментът, в който един опитен системен интегратор може да ви помогне да спестите време, пари, ценни данни и човешки ресурси. Макар, че изглежда като сериозно предизвикателство, интеграцията на съществуващи под-системи от различни производители, така че да работят като едно цяло, всъщност удължава живота на системите, в които организациите вече са инвестирали средства и време, намалява времето за продължаване на дейностите тъй като служителите са обучени и познават системите, гарантира, че вече съществуващите данни са защитени, както и осигурява безпроблемна свързаност, което дава възможност за по-добри анализи на бизнес процесите. Системната интеграция е идеалното решение в случаите, в които вашият бизнес се е разраснал до етап, в който работата на редица независими платформи или под-системи би се превърнала в пречка и когато времето, в което системите няма да работят поради подмяната, е особено критичен фактор.

Като опитен системен интегратор, нашият екип от професионалисти в областта на системната интеграция ще работи заедно с вас през различните етапи за постигане и гарантиране на успешни резултати:

  • Събиране на цялата необходима информация за съществуващите системи и бизнес процеси;
  • Анализиране на събраната информация;
  • Представяне на системна архитектура и проект за интеграция;
  • Внимателно планирано изпълнение на проекта за системна интеграция следвайки стъпка по стъпка предварително зададен план за действие така, че да не се засегнат ежедневните дейности и процеси;
  • Тестване и анализ на производителността на вече интегрираната система;
  • Представяне на ясен план за поддръжка и обновяване с цел бъдещо подобряване на интегрираната система;
  • Ние сме вашият доверен съветник по отношение на системната интеграция в България и региона.

Не намерихте отговор на въпроса си? Свържете се с нас!