Сградна автоматизация

Центровете за данни са сред най-големите потребители в света на електроенергия, със сървъри, работещи 24 часа на ден, седем дни в седмицата, по строго контролирани условия на околната среда и често не с пълен капацитет. С огромния ръст на социалните мрежи, използване на Интернет, електронно банкиране, безкнижно съхранение и съвременни информационни услуги като виртуализация и изчислителни облаци, на изискванията за безопасни, устойчиви и енергийно ефективни центрове за данни се разрастват.

В комбинация с политическата обстановка в Европа и спазвайки местните закони и разпоредби и екологични норми, фирмите са изправени пред много предизвикателства в своя център за данни, за да гарантират, че ще останат конкурентоспособни, ефективни и продуктивни. Има и редица ключови въпроси, които оказват влияние върху дизайна на инфраструктурата на центровете за данни; включително по-високи нива на сигурност, по-голяма наличност на енергия, сигурна и безопасна експлоатация, както и ограничаване на потреблението на енергия и въздействието върху околната среда. Ние можем да Ви помогнем с всички аспекти на вашия център за данни, като се започне с консултации, планиране, проектиране и избор на площадка, за инженеринг, пускане в експлоатация, пълна документация, обучение, поддръжка и планиране експанзия.

Siemens разработи конкретни технологии и портфейли, за да отговори на високите изисквания на всяка зона в центъра за данни. Това са:

  • Разпределение на мощността
  • Системи за сградна автоматизация
  • Системи за енергиен мениджмънт Data Management Center инфраструктура (DCIM)
  • Откриване на пожари, евакуация и пожарогасене
  • Контрол на достъп
  • Откриване на проникване
  • Напълно интегрирани ситеми за захранване