Изграждане на сиренно-оповестителни системи

Нуждата от навременна и точна информация може да е основен фактор при редица спасителни акции. Ето защо ние предлагаме на българския пазар сиренно-оповестителни системи от последно поколение, чиято основна цел е да спомага за спасяването на човешки живот. Ние можем да предложим както единични сирени с локално управление, така и цялостни централизирани системи предназначени за предприятия и заводи, АЕЦ, хидро-централи, петролни рафинерии и други. Съвременните технологии и високотехнологични решения, използвани в тези системи, дават възможност за адаптирането и надграждането им дори и до национално ниво.

Ние сме партньор на лидера в бранша – немската фирма Hörmann GmbH, част от Hörmann Gruppe и предлагаме гама от продукти и решения на Българския пазар.

Извършваме следните дейности:

 • Проектиране на сиренно-оповестителни системи
 • Акустично планиране на зоните на покритие
 • Радио планиране на зоните на покритие
 • Предварителен оглед на местата за инсталация в зоните на покритие
 • Посредничество при осигуряване на място за инсталация
 • Доставка и монтаж на електронни сирени, контролни центрове, контролни панели, радио оборудване и специализиран софтуер за управление на електронни сирени.
 • Гаранционна и извънгаранционна поддръжка – 24/7

Разполагаме със специалисти, преминали специални курсове в учебните центрове на Hörmann GmbH в Кирхсееон, Германия и обучени да извършват:

 • Продажба и маркетинг на сиренно-оповестителни системи
 • Проектиране на сиренно-оповестителни системи
 • Управление на проекти за изграждане на сиренно-оповестителни системи
 • Инсталация на сиренно-оповестителни системи
 • Пускане в действие на сиренно-оповестителни системи
 • Поддръжка на сиренно-оповестителни системи