Ситуационни центрове

Предложението на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп за ситуационен център е иновативна система за управление на инциденти, което обединява всички инструменти необходими за управлението и контрола на наличните ресурси.

Акценти
  • Интегрирано управление и контрол на наличните ресурси;
  • Гъвкава адаптация към изискванията на клиента;
  • Ефективно управление на ресурсите;
  • Консолидиране на всички видове комуникационни системи

Решението за ситуационен център предлага платформа за управление и контрол, която позволява конфигуриране на различни системи, като например: спешни повиквания телефон, цифрови или аналогови радио комуникации със сили за интервенция, записващи устройства, видеонаблюдение, електронна поща, сигнали от автоматичните системи за сигнализация и др.

Ефективна и лесна работа

Решението за ситуационен център напълно отговаря на всички специфични политики за сигурност. Има вградени сценарии за определяне на нужните действия и мерки за противодействие, за управление ежедневни и време-критични процеси, както и за управление и реакция на кризисни и извънредни ситуации. Комуникацията с потребителите се подпомага от предварително определени въпроси и отговори, за да се получи най-важната информация в рамките на най-кратък срок, като драстично се намаляват грешките в процеса на вземане на решения.

Усъвършенствана визуализация

Решението за ситуационен център разполага с напълно интегрирана географска информационна система (ГИС) и предоставя пълен ситуационен преглед. Местата на инцидентите и действителните позиции на ресурси се показват автоматично в 2D или 3D карти. Има възможност за избор на маршрути като се изчисляват и показват оптималните маршрути до мястото на инцидента.

Кратко време за реакция за интервенция сили

Решението за ситуационен център дава възможност за напълно интегриран модул за управлене на ресурси или сили за реагиране. Решението подпомага поставянето на задачи, като се предлагат най-подходящите средства. По време на съответната операция се поддържа двупосочна комуникация със силите за реагиране и се изобразява техния статут в реално време.