Центрове за данни

Центърът за данни е гръбнакът на корпоративната мрежа, който осигурява връзка между сървърите, приложенията и съхранението в рамките на една „облачна“ инфраструктура.

За да бъдат посрещнати тези предизвикателства, компаниите се нуждаят от мрежови решения, отвъд обичайните високоскоростни връзки. Мрежата трябва да бъде вътрешно използваема, с възможност за разширение и оптимизация, така че да може да посрещне изискванията за автоматизация и достъпност на център за данни с голяма динамичност.

Решенията на Ентерпрайз Комюникейшънс Груп за център за данни понижават оперативните разходи чрез комбинация от управляема автоматизация на физическите и виртуални среди, и стабилна и изключително гъвкава, разпределена архитектура. Вградените контроли за съответствие и отвореният подход за взаимодействие с решенията на наличния център за данни, осигуряват здрава основа на виртуализацията.