Оптични кабелни мрежи

Проектиране, изграждане и легализиране на оптични трасета

 • Предпроектно проучване на трасета за изграждане на оптична свързаност
 • Проектиране, изготвяне на инвестиционни проекти и легализация на оптични трасета
 • Строителство и монтаж на оптични трасета
 • Измерване и сертифициране на готови оптични трасета
 • Въвеждане в експлоатация на изпълнени обекти

Проектиране, изграждане и легализиране на пасивни оптични мрежи

 • Предпроектно проучване и технически решения за реализация на оптичните мрежи
 • Проектиране, изготвяне на работни проекти, съгласуване и легализация за оптични мрежи
 • Строителство и монтаж на оптични мрежи
 • Измерване и сертифициране на готови оптични мрежи
 • Въвеждане в експлоатация на изпълнени обекти

Проектиране и изграждане на пасивни оптични сградни инсталации

 • Предпроектни проучвания на предвидените за захранване сгради
 • Уреждане на договорните отношения с етажната собственост
 • Монтаж на вертикална инфраструктура за абонатен достъп
 • Структурно окабеляване
 • Монтаж на кутия за абонатен достъп
 • Тестване на вътрешно-сградните връзки за абонатен достъп

Доставка на компоненти за оптични кабелни линии

 • Доставка на широка гама оптични кабели
 • Доставка на оптични муфи с капацитет от 12 до 512 сплайса
 • Доставка на крайни устройства
  • Оптични разпределители (ODF)
  • Клиентски розетки
  • Мини оптични разпределители (мини ODF)
 • Доставка на оптични затихватели
 • Доставка на оптични сплитери
 • Доставка на механични конектори
 • Доставка на РАК, външни и вътрешни кабинети
 • Доставка на оптични шнурове и пигтейли
 • Доставка на адаптери според изискванията на клиента