Информация за компанията

Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД (основано през 2006г. като Сименс Ентърпрайз Комюникейшънс ЕООД) е водещ интегратор на най-новите комуникационни и информационни технологии.

Преобладаващата част от големите държавни и бизнес организации в България използват тези технологии за организиране на своите мрежи за пренос на глас и данни, за реализация на информационни системи или центрове за данни, за изграждане на центрове за обслужване на клиенти и др.

С цел да разшири глобалния си обхват посредством водещи партньорства и за да предостави на клиентите и партньорите си по-добри пазарни възможности през май 2011г., за, Сименс Ентърпрайз Комюникейшънс Гмбх и Ко. (Siemens Enterprise Communications Gmbh &Co), глобален доставчик на решения за корпоративни комуникации, приложи глобална програма за превръщане на текущите бизнес модели в повече от 20 държави по света.

Като част от тази инициатива, Сименс Ентърпрайз Комюникейшънс ЕООД в България, вече е независимо дружество, с ново име на компанията Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД.

Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД предлага иновативно портфолио oт продукти, системи и услуги, сред които:

Проектиране, доставяне, инсталиране и поддържане на комуникационни системи
Мултимедийни решения за пренос на глас, данни и видео
Решения за Обединени Комуникации и Взаимодействие (UCC)
Решения за централизирани и разпределени корпоративни гласови комуникации (Cloud, VoIP, TDMи конвергирани)
Мултимедийни центрове за обслужване на клиенти
Хардуерни и софтуерни мултимедийни терминали (телефонни терминали, софтуерни клиенти)
Системи за оповестяване на населението при бедствия и аварии
Системи за диспечерски центрове
Решения за корпоративни мрежи и сигурност
Консултиране на потенциални и настоящи клиенти по отношение на оптимизиране на съществуващата комуникационна и информационна инфраструктура
Пакетни решения за унифицирани комуникации, центрове за обслужване на клиенти, гласови комуникации и мрежи за данни за малки и средно-големи предприятия и др
Системи за информационна сигурност
Разработка на софтуер
Изграждане на центрове за данни и информационни системи
Проектиране, доставка, изграждане и узаконяване на оптични мрежи

Централен офис

Централният офис на компанията се намира на ул. Околовръстен път № 251 Г, ММ Бизнес Център, ет. 2, 1766 София, Младост 4. Фирмата разполага с добре развита дилърска мрежа, покриваща територията както на България, така и на Македония.

Конкурентните предимства на компанията се дължат на собственото разработване и въвеждане в експлоатация продукти и услуги, специално предназначени да посрещнат нуждите на клиентите по иновативен, сигурен и гъвкав начин, както и на гарантираното високо качество – фирмената политика и организацията на работа са в съответствие с изискванията на внедрените:

  • Предлагаме за всеки клиент разработен план за осигуряване на нужните ресурси – човешки, материално, технически;
  • Разполагаме със собствен лаб за симулиране на проблеми, подготовка за разгръщане на нови версии или провеждане на обучения;
  • Правим непрекъснат мониторинг на състоянието на отделни компоненти от клиентската ИТ система;
  • Обучения позволяващи позволяващи по-тясно профилиране на сервизния персонал.
  • Обработка на сервизни случаи, чрез поемането им от различни нива на техническа поддръжка съобразно комплексността на проблема;
  • Постоянен контрол по спазване предписанията на стандарта
  • Протоколиране на обработката на сервизните заявки в електронна система с база данни

Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД е член на AMCHAM, Германо-Българска индустриално-търговска камара, Асоциация “Телекомуникации” и Български Форум на Бизнес Лидерите (BBLF), АКИС.

Не намерихте отговор на въпроса си? Свържете се с нас!