Управление на транспорта

Нашите предложения за решения в областта на управление на транспорта включват интелигентни транспортни системи и всички видове комуникации в превозните средства, между превозни средства (напр. автомобил с автомобил), както и между превозни средства и фиксирани станции (напр. автомобил с инфраструктура). Включват и интегриране на навигационни системи.