Системна поддръжка

system-administration

Системна поддръжка

За нуждите на своите клиенти Ентърпрайз Комюникейшънс Груп поддържа Център за мониторинг на мрежата. Ентърпрайз Комюникейшънс Груп разполага със сервизен център за получаване и обработка на заявки за услуги 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата в цялата страна.

Внедрената информационна система управлява регистрацията, внедряването, наблюдението и отчитането на заявките за услуги и автоматично предоставя информация на клиентите за състоянието на услугата. Обслужването се извършва в съответствие със стандартите ISO 20000.

Управлението на качеството, ИТ услугите и информационната сигурност, осигуряващи високо качество на услугата и стриктно спазване на договорените условия с клиентите. Предлага се като гаранционна и следгаранционна поддръжка със следните услуги:

  • Телефон за спешни случаи;
  • Диагностика на проблема и техническото решение;
  • Актуализации и надстройки на софтуера;
  • Услуги за непрекъснатост на ресурсите;
  • Определено време за реакция и отстраняване;
  • Време за възстановяване;
  • Профилактика на ИТ системи за превантивни услуги;
  • Дистанционно наблюдение;

Не намерихте отговор на въпроса си? Свържете се с нас!