Мониторинг

monitoring

Мониторинг

Ентърпрайз Комюникейшънс Груп е изградил и поддържа Център за наблюдение на мрежата. Предоставя се възможност за отдалечено наблюдение на решения 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Услугата включва изпълнение на предварително съгласувани дейности според съответното събитие.

Мониторинг предоставя възможност за ранно откриване на събития, които биха повлияли на нормалната работа на решението. Мониторинга бива два вида:

  • Активен: ползват се инструменти за разпознаване на симптоми на проблеми, които още не са се проявили;
  • Пасивен: наблюдават се алармите, които се генерират от самите компоненти.

Мониторинг позволява да се интегрират в работния процес предефинирани дейности, които биха спомогнали за бързото възстановяване на решението.

Не намерихте отговор на въпроса си? Свържете се с нас!