Одит на информационни системи

review-of-informational-systems

Одит на информационни системи

Ентърпрайз Комюникейшънс Груп предлага подробна инвентаризация и информационни процеси за управление и свързани ресурси, за да предостави информацията, необходима за успешното изпълнение на целите на организацията и за постигане на целите и резултатите. Водеща роля в управлението на информационните процеси имат бизнес изискванията – целта е да се предостави информация, необходима за задоволяване на тези изисквания. Одитът, който компанията предлага, е обусловен от много фактори, като регулации, вътрешни правила за управление на критичността на информационните системи на ИТ към бизнеса и други.

Дейностите, свързани с одита на системите, включват:

  • Анализ на установените практики и процедури за обслужване;
  • Преглед на записите за поддръжка – налична документация, статистика, проследимост;
  • Подготвяне на списък с препоръки за подобрения и оптимизация съгласно ITSM / ITIL V3;
  • Проверка на текущата уязвимост и степента на податливост на външни заплахи, като стартира специализиран софтуер;
  • Оценка на риска;
  • Подготвяне на списък с политики, процедури и инструкции за подобряване на сигурността.

Не намерихте отговор на въпроса си? Свържете се с нас!