Проекти

Ентърпрайз Комюникейшънс Груп е компания, чието разбиране за успешен бизнес влючва като задължително условие дейности за управлението на проекти. В процеса на своето развитие фирмата обогатява практиката си за тази дисциплина, като я прилага при реализацията на текущите си проекти в областта на информационните технологии и като системен интегратор.

Ефективното управление и използване на проектните ресурси, посредством методите за управление на проекти (иницииране, планиране, изпълнение, мониторинг и контрол, приключване), гарантира постигането на основната цел на всеки проект: неговата успешна реализация съгласно предварително зададените параметри.

Ентърпрайз Комюникейшънс Груп е компания, отворена към използването на всички международно стандартизирани методологии за управление на проекти (IPMA, PMI, PRINCE, APMG и др.). През 2012 година компанията участва активно и в работата на националната експертна работна група към Българският институт по стандартизация за подпомагане приемането на международния стандарт ISO 21500:2012 „Guidance on project management”.

Управлението на проекти засяга всички аспекти на дейността на компанията, включително и вътрешните проекти, и се прилага успешно при изграждане и поддръжка на комплексни системи и решения, оптични кабелни мрежи и др. Ръководителите на проекти в компанията са сертифицирани и с богат професионален опит, включително в реализация на проекти, финансирани от Европейската комисия.

Най-общо проектните дейности са разпределени на етапи, които съответстват на последвателността на техническото изпълнение на проектите:

  • Системен дизайн и/или изготвяне на технически проект;
  • Доставка и логистика на оборудване и материали;
  • Инсталационна дейност – механичен монтаж, зареждане на системен софтуер, приложни програми и база данни;
  • Системна интеграция – свързаност на отделните подсистемни, мрежи и интерфейси;
  • Експлоатация и поддръжка – концепция за поддръжка по време на гаранционния и извънгаранционния срок.

Не намерихте отговор на въпроса си? Свържете се с нас!