Контактни центрове

contact-center

Решението на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп за контактен център предлага на клиентите цялостнa функционалнa система за управление на гласови контакти с клиенти.

Предлаганото решение разширява ефективността на компанията, поддържа виртуална мрежа в много локации, опростява интегрирането на бизнес приложенията и решенията, улеснява администрацията и контрола и увеличава гъвкавостта. Това спомага за намаляване на бизнес разходите и за подобряване на бързината за отговор на повикванията на клиентите към центъра за обслужване на клиенти. Функционалните характеристики на това решение включват агенти на множество места, използването на супервайзор, възможност за разширение в зависимост от нуждите на компанията, характеристика за високопроизводително автоматично разпределение на обажданията (ACD – Automatic Call Distribution), условно пренасочване на повикванията на базата на предварително дефиниран набор от умения на агентите, нареждане на опашка на повикванията и съобщаване на времето за отговор на повикването, дисплеи за показване на данни за предприятието, данни в реално време и интегрирани услуги за интерактивен гласов портал (IVR – Interactive Voice Response). Решението предлага интеграция на ACD и IVR функциите и осигурява единна, компактна среда за извършване на услуги.

Нашето решение за Контактен център има следните параметри и функционалност:

  • Платформа за контактен център, която е лесна за използване, конфигуриране и управление;
  • Обслужване, маршрутизация и управление на входящи и изходящи гласови потоци;
  • Системи за записване на разговорите, наблюдение и обучение;
  • Обратно повикване (callback), електронна поща (e-mail), уеб-чат, гласова поща, факс и социaлни медии;
  • Вградена система за интерактивен гласов отговор (IVR) за диференцирани потребителски потоци;
  • Инструменти за присъствие (presence) и сътрудничество (collaborations);
  • Графичен център (Design Center) – лесен графичен интерфейс за изграждане на потребителски стратегии и маршрутизиране на база познания на агентите;
  • Приложение за справки, осигуряващо информация както за минали периоди от време, така и в реално време (Report Center).