To whom it may concern

To whom it may concern

Ентърпрайз Комюникейшънс Груп обявява, че във връзка с процедура “Доставка и гаранционна подръжка на Енкриптори, за целите на  проект “BG National QCI Plan”, финансиран  от Европейския съюз и част от програма “Digital Europe”,

Комисията се събра и с оглед на получените оферти излезе със следното решение:

Документ:

Протокол 1

Имате въпрос?

В процеса на абонаментната сервизна поддръжка Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД доказа, че разполага с технически подготвени специалисти, които демонстрираха познаване на интегрираната система като професионално и навреме разрешаваха възникналите въпроси по време на експлоатацията ѝ.

Д. Струменлиева
Директор, Coca Cola HBC Bulgaria