To whom it may concern

To whom it may concern

Enterprise Communications Group обявява конкурс за участие в търг с предмет:

Доставка и гаранционна подръжка на Енкриптори, за целите на  проект “BG National QCI Plan”, финансиран  от Европейския съюз и част от програма “Digital Europe”

 

Дата на публикация: 25.09.2023 г.

Краен срок за подаване на оферти:

29.09.2023 г. (17:00 часа) – на ръка

29.09.2023 г. (24:00 часа) – на имейл sales@enterprise-grp.com

 

Документи:

Документация

Образец № 1 Техническа спецификация към Документация

Образец № 2 Проект договор

Образец № 3 Техническо предложение

Образец № 4 Ценово предложение

Имате въпрос?

В процеса на абонаментната сервизна поддръжка Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД доказа, че разполага с технически подготвени специалисти, които демонстрираха познаване на интегрираната система като професионално и навреме разрешаваха възникналите въпроси по време на експлоатацията ѝ.

Д. Струменлиева
Директор, Coca Cola HBC Bulgaria