Уведомление до всички заинтересовани

Уведомление до всички заинтересовани

Ентърпрайз Комюникейшънс Груп обявява конкурс за участие в тръжна процедура с предмет:

„Наем на специализирана оптична мрежова инфраструктура, свързваща гр.София – с.Кулата“

Дата на публикация: 03.01.2023 г.

Краен срок за подаване на документи: 12.01.2023 г. – 17:00 часа

 

Документи:

Документация

Образец № 1 Техническа спецификация към Документация

Образец № 2 Договор към Документация

Образец № 3 Техническо предложение

Образец № 4 Ценово предложение

Имате въпрос?

В процеса на абонаментната сервизна поддръжка Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД доказа, че разполага с технически подготвени специалисти, които демонстрираха познаване на интегрираната система като професионално и навреме разрешаваха възникналите въпроси по време на експлоатацията ѝ.

Д. Струменлиева
Директор, Coca Cola HBC Bulgaria