About us

Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД (основано през 2006г. като Сименс Ентърпрайз Комюникейшънс ЕООД) е водещ интегратор на най-новите комуникационни и информационни технологии. Преобладаващата част от големите държавни и бизнес организации в България използват тези технологии за организиране на своите мрежи за пренос на глас и данни, за реализация на информационни системи или центрове за данни, за изграждане на центрове за обслужване на клиенти и др.

С цел да разшири глобалния си обхват посредством водещи партньорства и за да предостави на клиентите и партньорите си по-добри пазарни възможности през май 2011г., за, Сименс Ентърпрайз Комюникейшънс Гмбх и Ко. (Siemens Enterprise Communications Gmbh &Co), глобален доставчик на решения за корпоративни комуникации, прилагожи глобална програма за превръщане на текущите бизнес модели в повече от 20 държави по света. Като част от тази инициатива, Сименс Ентърпрайз Комюникейшънс ЕООД в България, вече е независимо дружество, с ново име на компанията Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД.

Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД предлага иновативно портфолио oт продукти, системи и услуги, сред които:

 • Проектиране, доставяне, инсталиране и поддържане на комуникационни системи;
 • Мултимедийни решения за пренос на глас, данни и видео;
 • Решения за Обединени Комуникации и Взаимодействие (UCC– UnifiedCommunicationsandCollaboration);
 • Решения за централизирани и разпределени корпоративни гласови комуникации (Cloud, VoIP, TDMи конвергирани);
 • Мултимедийни центрове за обслужване на клиенти;
 • Хардуерни и софтуерни мултимедийни терминали (телефонни терминали, софтуерни клиенти);
 • Системи за оповестяване на населението при бедствия и аварии;
 • Системи за диспечерски центрове;
 • Решения за корпоративни мрежи и сигурност;
 • Консултиране на потенциални и настоящи клиенти по отношение на оптимизиране на съществуващата комуникационна и информационна инфраструктура;
 • Системи за информационна сигурност;
 • Разработка на софтуер;
 • Изграждане на центрове за данни и информационни системи;
 • Проектиране, доставка, изграждане и узаконяване на оптични мрежи;
 • Пакетни решения за унифицирани комуникации, центрове за обслужване на клиенти, гласови комуникации и мрежи за данни за малки и средно-големи предприятия и др.

Централният офис на компанията е в гр. София 1766, ул. „Панорама София“ 5, кв. Малинова долина, фирмата разполага с добре развита дилърска мрежа, покриваща територията, както на България, така и на Македония.

Конкурентните предимства на компанията се дължат на собственото разработване и въвеждане в експлоатация продукти и услуги, специално предназначени да посрещнат нуждите на клиентите по иновативен, сигурен и гъвкав начин, както и на гарантираното високо качество – фирмената политика и организацията на работа са в съответствие с изискванията на внедрените:

Why choose us

Travel and Aviation Consulting

Consultants ranked firms on a scale of one to 10, based on prestige, firm culture, work-life balance, compensation, and other factors.

Financial Services Consulting

We are a dynamic niche consulting firm that has been helping visionary financial services brands convey their true essence.

Business Services Consulting

We have had to start competing on quality of life in a way that they never had to before — leading to higher ratings from consultants.

Energy and Environment Consulting

Engage with consumers and inspire the media — we ensure brands are seen and heard in all the right places.

Consumer Products Consulting

We are a company that offers design and build services for you from initial sketches to the final construction.

Surface Transport & Logistics Consulting

The ConsultingWP firm scored highest for vacation policy, hours in the office, and overall satisfaction.

Our mission

In 1990, ConsultingWP combined with Inception Analysis, Incorporated to strengthen its expertise in energy matters and opened its first office in Cupertino. Since then, the company has expanded throughout the United States and Europe to more than 300 people.

We know our clients’ brands inside and out to create bespoke campaigns that bring the brand story to life, engage with consumers and inspire the media.

 • Work fewer hours & make money
 • Phenomenal success in our target
 • Retain, high-paying customers
 • You’ll get more done in less time
 • Leadership skills to manage team
 • Generating millions of dollars

Our experience

Financial Services 87%
Business Services 75%
Consumer Products 63%
Energy and Environment 50%

Our team

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?