Изграждане на сиренно-оповестителни системи

Нуждата от навременна и точна информация може да е основен фактор при редица спасителни акции. Ето защо ние предлагаме на българския пазар сиренно-оповестителни системи от последно поколение, чиято основна цел е да спомага за спасяването на човешки живот. Ние можем да предложим както единични сирени с локално управление, така и цялостни централизирани системи предназначени за предприятия и заводи, АЕЦ, хидро-централи, петролни рафинерии и други. Съвременните технологии и високотехнологични решения използвани в тези системи дават възможност за адаптирането и надграждането им дори и до национално ниво.

 

Ние сме партньор на лидера в бранша - немската фирма Hörmann GmbH, част от Hörmann Gruppe и предлагаме гама от продукти и решения на Българския пазар.

 

Извършваме следните дейности:

• Проектиране на сиренно оповестителни системи

• Акустично планиране на зоните на покритие

• Радио планиране на зоните на покритие

• Предварителен оглед на местата за инсталация в зоните на покритие

• Посредничество при осигуряване на място за инсталация

• Доставка и монтаж на електронни сирени, контролни центрове, контролни панели, радио оборудване и специализиран софтуер за управление на електронни сирени.

• Гаранционна и извънгаранционна поддръжка – 24/7

Разполагаме със специалисти преминали специални курсове в учебните центрове на Hörmann GmbH в Кирхсееон, Германия и обучени да извършват:

• Продажба и маркетинг на сиренно-оповестителни системи

• Проектиране на сиренно оповестителни-системи

• Управление на проекти за изграждане на сиренно-оповестителни системи

• Инсталация на сиренно-оповестителни системи

• Пускане в действие на сиренно-оповестителни системи

• Поддръжка на сиренно-оповестителни системи

 

Изграждане на сиренно-оповестителни системи