Системна поддръжка

За нуждите на своите клиенти Enterprise Communications Group Ltd. поддържа Център за мониторинг на мрежата.Enterprise Communications Group разполага със сервизен център за получаване и обработка на заявки за услуги 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата в цялата страна.

Внедрената информационна система управлява регистрацията, внедряването, наблюдението и отчитането на заявките за услуги и автоматично предоставя информация на клиентите за състоянието на услугата. Обслужването се извършва в съответствие със стандартите ISO 20000.

Управлението на качеството, ИТ услугите и информационната сигурност, осигуряващи високо качество на услугата и стриктно спазване на договорените условия с клиентите.Предлага се като гаранционна и следгаранционна поддръжка със следните услуги:

Телефон за спешни случаи;

Диагностика на проблема и техническото решение;

Актуализации и надстройки на софтуера;

Услуги за непрекъснатост на ресурсите;

Определено време за реакция и отстраняване;

Време за възстановяване;

Профилактика на ИТ системи за превантивни услуги;

Дистанционно наблюдение:

Услугата се предоставя с определено време за реакция, възстановяване и отстраняване на неизправности.

Системна поддръжка