Одит на информационни системи

Enterprise Communications Group предлага подробна инвентаризация и информационни процеси за управление и свързани ресурси, за да предостави информацията, необходима за успешното изпълнение на целите на организацията и за постигане на целите и резултатите. Водеща роля в управлението на информационните процеси имат бизнес изискванията - целта е да се предостави информация, необходима за задоволяване на тези изисквания. Одитът, който компанията предлага, е обусловен от много фактори, като регулации, вътрешни правила за управление на критичността на информационните системи на ИТ към бизнеса и други.

Дейностите, свързани с одита на системите, включват:

Анализ на установените практики и процедури за обслужване;

Преглед на записите за поддръжка - налична документация, статистика, проследимост;

Подготвяне на списък с препоръки за подобрения и оптимизация съгласно ITSM / ITIL V3;

Проверка на текущата уязвимост и степента на податливост на външни заплахи, като стартира специализиран софтуер;

Оценка на риска;

Подготвяне на списък с политики, процедури и инструкции за подобряване на сигурността.

Одит на информационни системи