Управление на жизнения цикъл на решенията

Ентърпрайз Комюникейшънс Груп предоставя услугата управление на жизнения цикъл на ИСТ решения. Услугата включва:

  • Анализ на жизнения цикъл на съставните компоненти;
  • Анализ на планирания от фирмата производител път на развитие на компонентите;
  • Анализ на взаимодействието и зависимостите на различните софтурни и хардурни версии на съставните компоненти;
  • Преглед на лицензионните политики на съответните производители;
  • Компилиране на път за развитие и път на поддръжка на цялостното решение.
Управление на жизнения цикъл на решенията