Новини

Екипът на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп с нов адрес - Новини

Екипът на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп с нов адрес - Новини

Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД има удоволствието да представи новия адрес на компанията.В  търсене на оптималната комбинация между модерна бизнес и градска среда, с най-съвременните стандарти в строителството,комуникативност на локацията и допълнителни услуги за партньорите и служителите си, избрахме XS Tower, намираща се на адрес: ул. Панорама София 5, 1766 София. Карта с точното местоположение на новия ни офис, може да изтеглите от ТУК

Системата еCall: “Поставихме ударение върху защитата на личните данни“ - Новини

Системата еCall: “Поставихме ударение върху защитата на личните данни“ - Новини

Представете си, че Ви се случи сериозно произшествие на пътя и не можете да се обадите за помощ - скоро Вашата кола ще може да направи обаждането вместоВас. На 27-28 април Европейският парламент ще обсъди и гласува въвеждането в новите коли на системата eCall за автоматично сигнализиране при пътни инциденти. След гласуването в парламентарна комисия през март разговаряхме с авторката на доклада на ЕП Олга Сехналова (С&Д, Чехия) за нуждата от системата, нейната сигурност и цена.

Защо е нужно това законодателство? Парламентът работи от дълго време по въпроса за публична система за автоматично уведомяване при инцидент. Има частни решения, които предлагат такава функционалност, но те не работят навсякъде в Европа. Освен това, когато пресечете границата, се сблъсквате с езиковия проблем и често не знаете точно къде се намирате.

Целта е да се осигури пристигането на спасителните служби в така наречения "златен час", който е решителният времеви интервал за живота на пострадалите, и този въпрос да се реши по еднакъв начин в целия ЕС.Така новото законодателство е нужно, за да се изгради системата за автоматично уведомление върху обществената система за спешни случаи, използваща телефонен номер 112, да се премахне езиковата бариера и да се осигури общ стандарт, който работи и отвъд границите на отделната държава.

Много хора се тревожат за неприкосновеността на личната информация.От самото начало поставихме силно ударение върху защитата на личните данни. Искахме да бъде напълно ясно, че чрез тази система няма да се осъществява постоянно наблюдение.Информацията се изпраща само при сериозно произшествие и при активиране на въздушните възглавници. Тогава на спасителните служби се изпраща стандартен набор от информация в съответствие със системата във всяка една страна. После се осъществява гласова връзка, за да се избегне изпращането на спасителни екипи при леки произшествия.

Какви ще бъдат финансовите последствия за потребителите за такава система?Оценките са в рамките на няколко десетки евро. Разбира се, с масовото въвеждане на системата цената ще падне.

Какво ще стане оттук нататък? Кога ще започне оборудването на колите с eCall?

Оборудването на колите със системата ще стане много постепенно, тъй като ние говорим за нови автомобили и не за всички видове превозни средства. До март 2018 г. има преходен период, за да се уверим, че когато системата заработи, тя ще бъде надеждна.

Успешно реализиране на проект по ЕС програма - Новини

Успешно реализиране на проект по ЕС програма - Новини

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

През месец март 2015г. приключи изпълнението на проект “Внедряване на иновации в "Ентърпрайз Комюникейшънс Груп" ООД”. Проектът бе изпълнен в рамките на BG161PO003-1.1.07 Oперация 1.1.2: „Подкрепа за разработване на иновации от предприятия и внедряването им в икономиката”, Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспсобността на българската икономика” 2007-2013г.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие от националния бюджет на Република България, за срок от 15 месеца. Бенефициент по проекта е "Ентърпрайз Комюникейшънс Груп" ООД.С изпълнението на проекта се постигнаха поставените му цели, а именно:

  • закупуване на нужното оборудване за внедряването на жизнеспособен и икономически приложими иновативен продукт и услуга;
  • изготвяне на маркетингова стратегия за пазарно налагане на иновативен продукт и услуга;
  • повишаване на приходите и печалбата на предприятието като резултат от внедряването на иновативния продукт;
  • повишаване капацитета на предприятието за внедряване на иновации.

Крайните постигнати резултати от изпълнението на дейностите по проект са внедрени:

   • Иновативен продукт: eCall устройство с допълнителни функции относно превенции на пътни произшествия и мониторинг на административни задължения;
   • Иновативна услуга: Събиране и съхранение на данни от „e-calls” с най-висока степен на сигурност.

Успешното реализиране на проект “Внедряване на иновации в "Ентърпрайз Комюникейшънс Груп" ООД” създаде предпоставки за постигане на заложените в краткосрочен и дългосрочен аспект цели, повишавайки конкурентоспособността на дружеството, посредством внедряване в производството на иновации, увеличаване на капацитета за предоставяне на услуги, диверсификация на продукцията и постигането на оптимална й себестойност, подобряване на пазарните позиции на предприятието, въвеждане на съвременни информационни и комуникационни технологии във фирмата и подобряване на управленския капацитет.