Информация за компанията

Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД (основано през 2006г. като Сименс Ентърпрайз Комюникейшънс ЕООД) е водещ интегратор на най-новите комуникационни и информационни технологии. Преобладаващата част от големите държавни и бизнес организации в България използват тези технологии за организиране на своите мрежи за пренос на глас и данни, за реализация на информационни системи или центрове за данни, за изграждане на центрове за обслужване на клиенти и др.

С цел да разшири глобалния си обхват посредством водещи партньорства и за да предостави на клиентите и партньорите си по-добри пазарни възможности през май 2011г., за, Сименс Ентърпрайз Комюникейшънс Гмбх и Ко. (Siemens Enterprise Communications Gmbh &Co), глобален доставчик на решения за корпоративни комуникации, прилагожи глобална програма за превръщане на текущите бизнес модели в повече от 20 държави по света. Като част от тази инициатива, Сименс Ентърпрайз Комюникейшънс ЕООД в България, вече е независимо дружество, с ново име на компанията Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД.

Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД предлага иновативно портфолио oт продукти, системи и услуги, сред които:

 • Проектиране, доставяне, инсталиране и поддържане на комуникационни системи;
 • Мултимедийни решения за пренос на глас, данни и видео;
 • Решения за Обединени Комуникации и Взаимодействие (UCC– UnifiedCommunicationsandCollaboration);
 • Решения за централизирани и разпределени корпоративни гласови комуникации (Cloud, VoIP, TDMи конвергирани);
 • Мултимедийни центрове за обслужване на клиенти;
 • Хардуерни и софтуерни мултимедийни терминали (телефонни терминали, софтуерни клиенти);
 • Системи за оповестяване на населението при бедствия и аварии;
 • Системи за диспечерски центрове;
 • Решения за корпоративни мрежи и сигурност;
 • Консултиране на потенциални и настоящи клиенти по отношение на оптимизиране на съществуващата комуникационна и информационна инфраструктура;
 • Системи за информационна сигурност;
 • Разработка на софтуер;
 • Изграждане на центрове за данни и информационни системи;
 • Проектиране, доставка, изграждане и узаконяване на оптични мрежи;
 • Пакетни решения за унифицирани комуникации, центрове за обслужване на клиенти, гласови комуникации и мрежи за данни за малки и средно-големи предприятия и др.

Централният офис на компанията е в гр. София 1766, ул. „Панорама София“ 5, кв. Малинова долина, фирмата разполага с добре развита дилърска мрежа, покриваща територията, както на България, така и на Македония.

Конкурентните предимства на компанията се дължат на собственото разработване и въвеждане в експлоатация продукти и услуги, специално предназначени да посрещнат нуждите на клиентите по иновативен, сигурен и гъвкав начин, както и на гарантираното високо качество - фирмената политика и организацията на работа са в съответствие с изискванията на внедрените:

 • Система за управление на качеството, съгласно стандарт ISO 9001:2008;
 • Информационна сигурност, съгласно стандарт ISO 27001:2005;
 • Системa за управление на околната среда ISO 14001:2004;
 • Системa за управление на здравословните и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007;
 • Система за управление на услугите ISO/IEC 20000-1:2011, благодарение на която:
  • Предлагаме за всеки клиент разработен план за осигуряване на нужните ресурси – човешки, материално, технически;
  • Разполагаме със собствен лаб за симулиране на проблеми, подготовка за разгръщане на нови версии или провеждане на обучения;
  • Правим непрекъснат мониторинг на състоянието на отделни компоненти от клиентската ИТ система;
  • Обучения позволяващи позволяващи по-тясно профилиране на сервизния персонал.
  • Обработка на сервизни случаи, чрез поемането им от различни нива на техническа поддръжка съобразно комплексността на проблема;
  • Постоянен контрол по спазване предписанията на стандарта
  • Протоколиране на обработката на сервизните заявки в електронна система с база данни

Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД е член на AMCHAM, Германо-Българска индустриално-търговска камара, Асоциация "Телекомуникации" и Български Форум на Бизнес Лидерите (BBLF), АКИС.