Свободни позиции

Инженер поддръжка на мрежово и комуникационно оборудване

В качеството си на високотехнологична Компания, един от основните приоритети на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД, е да привлича и развива нови таланти в областта на технологиите, продажбите и финансите. Във връзка с разширяване на дейността си Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД търси да назначи “Инженер поддръжка на мрежово и комуникационно оборудване” 

ОТГОВОРНОСТИ:
• Отговаря за поддръжката на мрежово и комуникационно оборудване, част от информационно-комуникационни системи, вкл. инсталации, конфигурации и тестове при необходимост
• Участва в екип, осигуряващ 24х7 дежурство;
• Решава проблеми в сферата на своята компетентност
• Участва в разработването и внедряването на нови решения;
• Предоставя експертна помощ на търговски екип;
• Създава и поддържа ефективни взимоотношения с клиенти;
• Други конкретно възможени задачи, свързани с дейността;
• Стриктно и отговорно спазване на всички установени в команията стандарти за работа;
• Осигуряване на качествена доставка на услугите, предоставяни от компанията.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
• Висше техническо образование в областта на информационни или комуникационни технологии; 
• Отлично познание и поне 3 годишен опит в администриране на IP мрежи и мрежови устройства – маршрутизатори, комутатори и безжични мрежи;
• Много добро разбиране на TCP/IP, мрежови инфраструктури и сигурност;
• Опит в работата с продуктите на Cisco, вкл. валидни Cisco сертификати (CCNA или еквивалент);
• Опит в администрирането на Windows базирани операционни системи;
• Познания в областта на технологииза виртуализация/изолация (VMWare и др.)
• Много добро владеене на английски език; 
• Отлични умения за работа в екип.

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:
• Да станете част от нашия екип професионалисти;
• Добро и мотивиращо заплащане;

Необходимо е кандидатите да изпращат актуална автобиография и снимка.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю