Свободни позиции

Координатор проекти с немски език

 

В качеството си на високотехнологична компания, един от основните приоритети на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД, е да привлича и развива нови таланти в областта на технологиите, продажбите и финансите. Във връзка с разширяване на дейността си Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД търси да назначи Координатор, проекти с немски език

ОТГОВОРНОСТИ:
Организира и координира изпълнението на проекти с работата на работни групи, регионални консултанти и мениджъри;

Обезпечава цялостната комуникация;

• Организира настаняване на групи;

• Води кореспонденция с партньори;

Изготвя планове и отчети за ресурсите по проекта;

• Изготвя документация, ежедневни и ежеседмични справки и отчети обобщаващи извършените задачи от работните групи;

Отговаря за планиране и своевременно снабдяване с необходимите за дейността материали;
• Други конкретно възложени задачи свързани с дейността;
• Стриктно и отговорно спазване на всички установени в компанията стандарти за работа;
• Осигуряване на качествена доставка на услугите, предоставяни от
Компанията.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
• Завършено средно образование
;
Много добро писмено и говоримо владеене на немски език – задължително
• Готовност за работа в екип и усвояване на нови знания и умения;
• Добри комуникативни умения;
• Компютърна грамотност работа с MS Office;
• Шофьорската книжка
, категория B; Активен шофьор
• Възможност за продължителна работа (
около 3 месеца) извън територията на Република България и чести командировки в Германия.

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

• Безсрочен трудов договор (6м изпитателен срок), сключен с "Ентърпрайз Комюникейшънс Груп" ООД
• Да станете част от нашия екип професионалисти;
• Добро заплащане;

Служебен автомобил и телефон;
• Начално обучение при липса на релевантен опит и последващи в процеса на работа;


Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю