Уведомление до всички заинтересовани

Уведомление до всички заинтересовани

Ентърпрайз Комюникейшънс Груп обявява конкурс за участие в тръжна процедура с предмет:

„Наем на оборудване за генериране и разпространение на квантови ключове за целите на проект “BG National QCI Plan”, финансиран от Европейския съюз и част от програмата “Digital Europe“

Дата на публикация: 12.12.2022 г.

Краен срок за подаване на документи: 21.12.2022 г. – 23:59 часа

 

Документи:

Документация

Образец № 1 Техническа спецификация към Документация

Образец № 2 Договор_за_наем-оборудване-проект

Образец № 3 Техническо предложение

Образец № 4 Ценово предложение

Имате въпрос?

В процеса на абонаментната сервизна поддръжка Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД доказа, че разполага с технически подготвени специалисти, които демонстрираха познаване на интегрираната система като професионално и навреме разрешаваха възникналите въпроси по време на експлоатацията ѝ.

Д. Струменлиева
Директор, Coca Cola HBC Bulgaria