Тенденции в интернет на нещата и интелигентните устройства: Какво трябва да знаете за бъдещето

Интернет на нещата (IoT) продължава да променя света, в който живеем, и през 2024 г. се очаква да видим значителен напредък и нови възможности в тази сфера. Според прогнозите, до края на годината броят на IoT устройствата ще надхвърли 207 милиарда, предоставяйки безпрецедентен потенциал и възможности за компании и потребители. Бизнесите, които са в крак с бъдещите тенденции на IoT, ще се възползват максимално от тези данни и технология.

 

Водещите тенденции в IoT индустрията през 2024 г

IoT сигурност и поверителност

С увеличаването на броя на IoT устройствата, сигурността ще бъде основен приоритет. Нови решения за защита на данните и мрежите ще бъдат разработени, за да се справят с нарастващите заплахи и уязвимости.

Поради увеличаването на задвижваните от AI киберзаплахи през 2024 г. защитата на устройствата е от решаващо значение, особено при широко разпространени отдалечени и разпределени работни среди. За компаниите в сферата на дигиталните технологии и изкуствения интелект печеленето и поддържането на доверието на клиентите и служителите е ключово.

Интернет на нещата в здравеопазването

IoT устройствата позволяват дистанционно наблюдение на пациентите и подпомагат лекарите при диагностициране, събиране на данни за изследвания и разработване на нови лечения. С увеличаването на броя на възрастните хора виртуалните болници, където пациентите се наблюдават от вкъщи чрез електронни средства, станаха от съществено значение за адаптиране към демографските промени. Очаква се до 2024 г. интегрирането на генеративен AI със здравни IoT устройства да улесни преобразуването на данни за пациенти в доклади и анализи.

Интеграция с AI-Augmented IoT (AIoT)

IoT технологиите се сливат със системи и устройства, които използват AI и машинно обучение за вземане на решения и разрешаване на проблеми. Подобно на човешките взаимодействия, съвместното съществуване на множество интелигентни устройства, всички свързани помежду си и изпълняващи своите задачи, може да доведе до конфликти. Следователно създаването на протоколи, които позволяват на тези интелигентни устройства да взаимодействат хармонично и да обменят данни сигурно, ще бъде основен фокус за индустрията през 2024 г.

Разширена употреба в индустрията

Промишленият IoT (IIoT) ще продължи да трансформира производствените процеси, логистиката и управлението на веригата за доставки. В много фабрики автоматизацията ще става все по-широко разпространена.

Умни градове

Умните градове ще използват IoT технологии за подобряване на управлението на трафика, обществената безопасност и енергийната ефективност.

Умни домове и устройства

Домашната автоматизация ще става все по-достъпна. Очаква се ръст в броя на интелигентните уреди, които ще са свързани помежду си и ще предоставят по-персонализирани услуги на потребителите.

Възможности за Бизнеса

Бизнесите, които следят и приемат тези тенденции, ще могат да използват IoT за подобряване на своите процеси и услуги. Инвестициите в IoT технологии могат да доведат до намаляване на разходите, повишаване на ефективността и създаване на нови бизнес модели. Компаниите, които внедряват IoT решения, ще могат да оптимизират управлението на ресурсите, да подобрят клиентското изживяване и да развият нови продукти и услуги.

Енергийна ефективност и устойчивост

IoT ще играе ключова роля в устойчивото развитие, като помага за по-ефективно управление на енергийните ресурси. Умните мрежи и системи за управление на енергията ще оптимизират потреблението и ще намалят въглеродните емисии.

Повишена персонализация

IoT ще позволи на бизнесите да предлагат по-персонализирани продукти и услуги. Чрез анализ на данни от IoT устройства, компаниите ще могат да разберат по-добре нуждите и предпочитанията на своите клиенти.

Комуникации от превозно средство до превозно средство (V2V).

През 2024 г. производителите на автомобили се обръщат към V2V (Vehicle-to-Vehicle) комуникации, за да намалят инцидентите, разходите за поддръжка и въглеродните емисии. Тази технология позволява на автомобилите да споделят жизненоважна информация като местоположение, скорост, посока и потенциални опасности с превозни средства наблизо, като оптимизират шофирането, за да намалят износването, емисиите и времето за пътуване. Това колективно споделяне е по-ефективно за автономни или свързани превозни средства, отколкото сензорите на едно превозно средство. Освен това комуникацията на превозно средство към инфраструктурата (V2I) привлича вниманието, позволявайки на автомобилите да взаимодействат със сензори на светофари и пешеходни пътеки за подобряване на пътната безопасност и ефективност.

Блокчейн интеграция

Блокчейн технологията се интегрира все повече в приложенията за интернет на нещата (IoT), като подобрява сигурността на данните за IoT устройствата и позволява надеждни взаимодействия между мрежите. Неговата пригодност за IoT произтича от това, че и двете са присъщо разпределени системи. Markets and Markets предвижда пазарът на блокчейн IoT да се разшири до 2409 милиона долара до 2026 г.

Това са водещи тенденции за използване на IoT в различните индустрии за подобряване на ефективността, оптимизиране на процесите и предоставяне на превъзходни продукти и услуги през 2024 г.

Имате въпрос?

В процеса на абонаментната сервизна поддръжка Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД доказа, че разполага с технически подготвени специалисти, които демонстрираха познаване на интегрираната система като професионално и навреме разрешаваха възникналите въпроси по време на експлоатацията ѝ.

Д. Струменлиева
Директор, Coca Cola HBC Bulgaria