Ученици от Професионална гимназия по електротехника и автоматика взеха участие в стажантската програма на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп

През месец юли, ученици в 10 и 11 клас от столичната Професионална гимназия по електротехника и автоматика взеха участие в ежегодната стажантска програма на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп. Програмата предостави на младите участници възможността да се докоснат до реални бизнес процеси и да придобият ценни практически знания и опит в различните отдели на компанията.

Поглед отблизо

Стажантите усетиха динамиката и работния процес на всички отдели в компанията, ставайки преки свидетели и участници в разнородните процеси при реализацията на проекти.

  • Отдел „Логистика“ – По време на работата си в логистичния отдел, стажантите се запознаха с ключовите процеси на управление на материали и инвертар, национални и международни доставки и координация на ресурси. Те станаха част от планирането и организацията на доставки на оборудване до клиенти и проекти, преживявайки реални ситуации и предизвикателства и запознавайки се със складовата база на компанията.
  • Търговски отдел – Бидейки част от търговския отдел, участниците в стажанстката програма се запознаха с процесите, свързани с продажби и клиенстко обслужване. Програмата спомогна за развитието на техните комуникационни и презентационни умения, карайки ги да напуснат зоната си на комфорт. Стажантите посетиха и Института по роботика към БАН, където имаха възможността да се докоснат до екипа им по разбработка на професионални и специализирани дронове, както и да видят мобилния робот, базиран на „ефекта на Хол“, който достига т.нар. температура „абсолютна нула“, а именно -273.15°C.
  • Отдел „Монтажи и инсталации“ – Учениците получиха възможност да разберат каква работа седи зад реализирането на мащабен проект. Те се докоснаха до процесите на монтаж и инсталиране на комуникационни системи, ставайки част от реални монтажни дейности. Стажантите взеха участие в процеса на свързване на оборудване и разрешаване на проблеми в реална обстановка, което им даде шанс да усетят динамиката на работния процес. Този практически опит е от съществено значение за инженерните професии.
  • Отдел „Реализация“ – Ставайки част от отдела по „Реализация“ на проекти в компанията, стажантите видяха отблизо динамичната среда на управлението на проекти. Те бяха включени в планирането, координацията и следенето на проекти за внедряване на комуникациони решения. Работата със срокове, бюджети и екипи спомогна в развитието им на умения като организация и управление, които са ключови за всеки професионален път.
  • Отдел „Сервиз“ – Стажанстката програма запозна участниците и с ролята на отдел „Сервиз“, чиято функция е да поддържа и управлява вече функциониращите комуникационни системи и оборудване. Те успяха да разберат какво всъщност означава да се гарантира непрекъсната работа на технологичните решения, отговаряйки на всички технически предизвикателства.
  • В рамките на стажа, участниците получиха основни познания и за базовите станции, както и техния принос в безжичните комуникации. Те разбраха как всъщност функционират станциите, от какви компоненти са съставени и как се изграждат комуникационни мрежи.

Стажантската програма в Ентърпрайз Комюникейшънс Груп съчета теоретични аспекти с практически знания, необходими за успешна кариера. Програмата не само предостави възможност за придобиване на нови умения, но създаде и възможности за сътрудничество с професионалисти от различни области. Участниците завършиха успешно програмата с обогатени знания и умения, запознавайки се с предизвикателния свят на телекомуникациите.

Имате въпрос?

В процеса на абонаментната сервизна поддръжка Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД доказа, че разполага с технически подготвени специалисти, които демонстрираха познаване на интегрираната система като професионално и навреме разрешаваха възникналите въпроси по време на експлоатацията ѝ.

Д. Струменлиева
Директор, Coca Cola HBC Bulgaria