Осигуряване на непрекъснатост на бизнеса: системи за известяване при бедствия в предприятието

В епоха на неспирни природни аномалии и непредвидени технологични предизвикателства, устойчивостта на бизнеса става зависима от неговата способност да бъде гъвкав и бърз. Негативно влияние оказват бедствията, киберзаплахите и непредвидените извънредни ситуации. Поради тези причини, непрекъснатостта на бизнеса зависи от ефективната реакция.

Корпоративните системи за известяване при бедствия са основни инструменти, позволяващи на организациите проактивно да управляват кризисни ситуации и да гарантират непрекъснатост на операциите.

Тези системи позволяват бърза комуникация, координация и бърза реакция, свеждайки до минимум времето за престой и смекчавайки въздействието от прекъсвания.

Бързи сигнали и комуникация:

Системите за известяване при бедствия използват авангардни технологии, позволяващи незабавни сигнали чрез множество канали, като SMS, имейли и мобилни приложения. Например, по време на инцидент, финансова институция използва тези системи, за да уведоми бързо служители, клиенти и заинтересовани страни, като гарантира, че всеки получава навременна информация за въвеждане на необходимите протоколи.

Безпроблемна интеграция и автоматизация:

Според индустриалните доклади на Deloitte безпроблемната интеграция със съществуващата инфраструктура е от решаващо значение. Системите се внедряват в различни корпоративни платформи, автоматизирайки процесите за предупреждение въз основа на предварително дефинирани тригери. Тази интеграция осигурява бързо разпространение на жизненоважна информация между отделите, като оптимизира времето за реакция.

Подобрена устойчивост и намалено време на престой:

Проучване предоставено от Business Continuity Institute, подчертава ролята на тези системи за повишаване на устойчивостта. Институтът за непрекъснатост на бизнеса е създаден през 1994 г. от Андрю Хайлс, развивайки се от Survive Group – мрежа от експерти по възстановяване след бедствия. Като се предоставя бързо вземане на решения и комуникация по време на кризисни ситуации, организациите минимизират оперативните прекъсвания и в крайна сметка запазват приходите и репутацията си.

Предимства на корпоративните системи за известяване при бедствия
  • Тези системи позволяват на организациите да реагират незабавно при извънредни ситуации, минимизирайки потенциалното въздействие върху бизнес операциите и гарантирайки безопасността на служителите.
  • Ефективната комуникация по време на бедствие насърчава прозрачността, изгражда доверие и гарантира, че точната информация достига бързо до съответните заинтересовани страни.
  • Тези системи помагат при спазването на изискванията за съответствие и регулаторните стандарти, като демонстрират проактивни мерки за управление на кризисни ситуации.
 
Корпоративните системи за известяване при бедствия обхващат набор от функционалности:
  1. Многоканална комуникация: Тези системи използват различни комуникационни канали, включително SMS, имейл, гласови повиквания и мобилни приложения, осигурявайки цялостен обхват на служители, заинтересовани страни и клиенти.
  2. Сигнали в реално време: Незабавните известия предоставят навременна информация за извънредни ситуации, позволявайки бързо вземане на решения и координирани реакции.
  3. Двупосочна комуникация: Улеснена двупосочната комуникация, позволявайки на получателите да потвърдят получаването на предупреждения, да потвърдят състоянието на безопасност или да потърсят помощ.
  4. Възможности за географско ориентиране: Някои системи използват географско насочване, за да изпращат известия въз основа на местоположението на получателите, като осигуряват персонализирана и подходяща информация по време на регионални кризи.

 

Корпоративните системи за известяване при бедствия са незаменими активи в укрепването на стратегиите за непрекъснатост на бизнеса. Със способността си да доставят бързи сигнали, да се интегрират безпроблемно, да предлагат персонализиране и да подобрят устойчивостта, тези системи дават възможност на организациите да смекчат рисковете и да осигурят непрекъснатост на операциите, като по този начин подчертават тяхното значение в днешния динамичен бизнес пейзаж. Адаптивни са към различни индустрии, включително здравеопазване, финанси, производство и други, отговарящи на специфични оперативни изисквания.

 

Имате въпрос?

В процеса на абонаментната сервизна поддръжка Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД доказа, че разполага с технически подготвени специалисти, които демонстрираха познаване на интегрираната система като професионално и навреме разрешаваха възникналите въпроси по време на експлоатацията ѝ.

Д. Струменлиева
Директор, Coca Cola HBC Bulgaria