Как интернет на нещата (IoT) трансформира индустриите

В непрекъснато развиващия се свят на технологиите, Интернет на нещата (IoT) е трансформираща сила, променяща начина, по който работят индустриите. Като водещ интегратор на най-новите комуникационни и информационни решения, ние признаваме дълбокото въздействие на IoT върху различните сектори. В тази статия ще разгледаме начините, по които интернет на нещата революционизира индустриите, предоставяйки примери от реалния свят.

Здравеопазване: Подобрена грижа за пациентите и наблюдение

IoT устройствата направиха промени в здравната индустрия, позволявайки дистанционно наблюдение на пациенти и събиране на данни в реално време. Според доклад на консултантската компания McKinsey, IoT в здравеопазването се очаква да има глобално икономическо въздействие от до 410 милиарда долара годишно до 2025 г. Преносимите устройства и свързаното медицинско оборудване позволяват на доставчиците на здравни услуги да наблюдават жизнените показатели на пациентите, да проследяват придържането към рецепта и да се намесват незабавно, което води до значително подобрени резултати.

Производство: Възходът на интелигентните фабрики

В производството технологиите, управлявани от интернет на нещата, са родили интелигентни фабрики. Те представляват производствена среда, където машините, оборудването за производство и логистичните системи си сътрудничат и координират производствените дейности, автономно. В този контекст, човешката намеса е сведена до минимум, а ролята на хората се ограничава предимно до наблюдение и контрол на работните процеси.

Тези взаимосвързани системи оптимизират производствените процеси, предвиждат нуждите от поддръжка на оборудването и повишават общата ефективност.

Сега производителите използват IoT сензори за наблюдение на състоянието на оборудването, предотвратяване на повреди и значително намаляване на времето за престой, което води до минимизиране на разходите.

Транспорт: По-безопасна, по-интелигентна мобилност

IoT трансформира транспорта в по-безопасна и по-ефективна индустрия. Интелигентните превозни средства, оборудвани със сензори, могат да комуникират с пътната инфраструктура и други превозни средства, намалявайки пътнотранспортните  произшествия и задръствания. Освен това логистичните компании използват интернет на нещата за проследяване на пратки, оптимизиране на маршрути и намаляване на разхода за гориво. Според доклад на MarketsandMarkets глобалният IoT в транспортната индустрия се очаква да достигне 328,2 милиарда долара до края на 2023 г.

Търговия на дребно: Персонализирани изживявания за клиентите

Интернет на нещата променя положително традиционните практики при търговията на дребно, като позволява персонализирани изживявания при пазаруване. Търговците на дребно използват базирани на IoT решения, за да проследяват поведението на клиентите, да оптимизират управлението на инвентара и да подобрят сигурността. Например, RFID етикетите, които имат различни характеристики и функционалност, помагат на търговците на дребно да наблюдават движението на продуктите и трафика на клиентите в магазините. По този начин им позволяват да предоставят персонализирани оферти и да подобряват оформлението на магазините, за по-ангажиращо пазаруване. Някои RFID тагове могат да издържат на екстремни температури, а други са здрави и водоустойчиви. Съществуват такива, които са предназначени за еднократна и многократна употреба.

Селско стопанство: прецизно земеделие и устойчивост

Интернет на нещата играе решаваща роля в справянето с глобалните предизвикателства в областта на селското стопанство. Прецизното земеделие, активирано от IoT сензори и анализ на данни, позволява на фермерите да оптимизират управлението на културите, напояването на плодородните земи и наблюдението на добитъка.

Според Световния икономически форум, интернет на нещата може да увеличи производството на храна със 70% до 2050 г., като помогне да се отговори на нуждите на нарастващото население, което се очаква да достигне между 8 и 10,5 милиарда души между 2040 и 2050 г., и по този начин, същевременно ще се минимизира загубата на ресурси.

Енергетика: интелигентни мрежи и устойчивост

IoT играе ключова роля в прехода на енергийния сектор към устойчивост. Интелигентните мрежи, оборудвани с IoT устройства, позволяват наблюдение в реално време на потреблението на енергия, разпределението и издръжливостта на мрежата. Тези технологии улесняват по-добро управление на енергията, интегриране на възобновяеми източници и намаляване на загубите.

Строителство: Подобрено управление на проекти

В строителната индустрия интернет на нещата рационализира управлението на проекти, бързината при изпълнение и повиши безопасността. Строителните обекти все повече се оборудват с IoT сензори, които следят използването на оборудването, безопасността на работниците и напредъка на проекта. Данните в реално време позволяват на ръководителите да вземат информирани решения, да оптимизират разпределението на ресурсите и да минимизират забавянията.

 

Интернет на нещата (IoT) е мощна сила, която променя индустриите по целия свят. Здравеопазване, производство, селското стопанство и транспорт, интернет на нещата се асоциира с ефективност, устойчивост и иновации. Внедряването на IoT технологии в бизнеса ви може да позиционира вашата организация в челните редици на съответната индустрия, отключвайки потенциални възможности за растеж, развитие и успех.

 

Имате въпрос?

В процеса на абонаментната сервизна поддръжка Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД доказа, че разполага с технически подготвени специалисти, които демонстрираха познаване на интегрираната система като професионално и навреме разрешаваха възникналите въпроси по време на експлоатацията ѝ.

Д. Струменлиева
Директор, Coca Cola HBC Bulgaria