Бъдещето на корпоративните технологии – тенденции, за които да внимавате

В света на корпоративните технологии промяната е постоянна. Бързият напредък в различни области трансформира както бизнеса, така и индустриите. С толкова много иновации, случващи се едновременно, може да бъде предизвикателство да идентифицирате идеите, които наистина ще оформят бъдещето на корпоративните технологии. В тази статия ще разгледаме някои от основните тенденции, за които да внимавате през следващите няколко години.

Възприемане на Изкуствен Интелект (AI)

Изкуственият интелект (AI) революционизира начина, по който работят бизнесите. Компаниите възприемат AI и стратегии за машинно обучение, за да стимулират оперативната ефективност и да подобрят вземането на решения. AutoML или автоматизираното машинно обучение рационализира разработването и внедряването на AI модели, като прави процеса по-достъпен. Интегрирането на AI с DevOps, известно като MLOps, става все по-често срещано, което позволява на бизнеса безпроблемно да включва машинно обучение в своите съществуващи работни процеси. Възприемането на AI вече не е ограничено до конкретни индустрии, а трансформира предприятията навсякъде

Използване на бизнес разузнаване (BI)

Софтуерът Business Intelligence (BI) дава възможност на компаниите да получат ценна потребителска информация. Комбинацията от данни от физически и дигитални източници задвижва феномена, известен като „Интернет на поведението“. Чрез анализиране на потребителските предпочитания и поведение при покупка, фирмите могат да променят маркетинговите кампании, за да предизвикат предвидими реакции от потребителите. Този подход позволява на организациите да създават персонализирани изживявания за своите клиенти, повишавайки ангажираността и лоялността. Силата на BI софтуера се крие в способността му да използва огромни количества данни и да ги превръща в приложими идеи, които оформят бизнес стратегиите.

Подобряване на бизнес и личната поверителност

2020 г. предизвика значително увеличение на използването на интернет, както в личен, така и в професионален план. Тъй като дигиталната ангажираност стана все по-разпространена, опасенията относно поверителността и сигурността на данните се засилиха. Инциденти с хакване на срещи в Zoom и пробиви на данни повишиха осведомеността относно важността на защитата на личната и бизнес информация. В резултат на това, търсенето на стабилни мерки за поверителност и сигурност нараства. Потребителите стават все по-взискателни относно компаниите, с които работят, и организациите, които дават приоритет на поверителността, ще бъдат предпочитани.

Системи за автоматизация

Автоматизацията променя начина, по който работят фирмите. От роботизирана автоматизация на процеси (RPA) до усъвършенствани анализи, тя рационализира процесите, намалява човешките грешки и увеличава производителността. RPA позволява на бизнеса да автоматизира повтарящи се задачи, освобождавайки служителите да се съсредоточат върху по-стратегическа дейност. Освен това усъвършенстваните анализи, задвижвани от алгоритми за машинно обучение, помагат на компаниите да вземат решения, базирани на данни, бързо и точно.

Облачни изчисления и хибридни решения

Облачните изчисления промениха играта за бизнеса, предлагайки мащабируемост, гъвкавост и рентабилност. Много компании пренасочват дейността си към облака, за да се възползват от тези предимства. Някои предприятия обаче все още предпочитат да съхраняват чувствителни данни на място от съображения за сигурност. Това доведе до появата на хибридни облачни решения, които съчетават най-доброто от двата свята. Хибридната облачна архитектура позволява на организациите да се възползват от предимствата на облака, като същевременно поддържат контрол върху важните данни. Докато бизнесът продължава да разширява своя дигитален отпечатък, облачните изчисления и хибридните решения ще останат основни компоненти на неговата ИТ инфраструктура.

Интеграция на Интернет на нещата (IoT)

Интернет на нещата свързва устройства и системи както никога досега, позволявайки безпроблемен обмен на данни и автоматизация. От интелигентни домове до индустриални приложения, интегрирането на IoT повишава ефективността и стимулира иновациите. В бъдеще IoT ще играе жизненоважна роля в области като здравеопазване, транспорт и управление на веригата за доставки. Тъй като фирмите търсят начини да оптимизират своите операции и да подобрят изживяването на клиентите, възприемането на IoT ще бъде от решаващо значение.

 

Бъдещето на корпоративните технологии е изпълнено с вълнуващи възможности. Ако фирмите възприемат описаните тенденции, ще могат да се позиционират за успех в един бързо развиващ се дигитален свят. Тъй като технологиите продължават да се развиват, адаптивността и иновациите ще бъдат отличителните белези на основните предприятия.

Имате въпрос?

В процеса на абонаментната сервизна поддръжка Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД доказа, че разполага с технически подготвени специалисти, които демонстрираха познаване на интегрираната система като професионално и навреме разрешаваха възникналите въпроси по време на експлоатацията ѝ.

Д. Струменлиева
Директор, Coca Cola HBC Bulgaria