Системна интеграция

Ентърпрайз Комюникейшънс Груп е системен интегратор в областта на интернет, компютърната и телекомуникационната технологии. Фирмата е специализирана в следните области:

  • Обединени комуникации
  • Контактни центрове
  • Ситуационни центрове
  • Системи за управление на транспорта
  • Центрове за данни
  • Опорни мрежи и пренос на данни
  • Системи за сградна инсталация

Ентърпрайз Комюникейшънс Груп притежава необходимия опит и техническа и бизнес експертност за реализация на следните дейности. Съобразно нуждите Ентърпрайз Комюникейшънс Груп може да предложи изпълнение на всеки един компонент от системната интеграция или да поеме отговорността за цялостното техническо обеспечаване на бизнес процеса на клиента.

Анализ

Ентърпрайз Комюникейшънс Груп притежава експертност за преглед, анализ и оценка на внедрените бизнес процеси. Определят се необходимите функционалности на решението.

Консултация

Ентърпрайз Комюникейшънс Груп може да предложи бизнес и технологично консултиране с цел изясняване на нуждите от компютърно или телекомуникационно оборудване. Изготвят се формални технически изисквания и спесификации. При необходимост се дефинира нов бизнес процеса или се прави ре-инженеринг на съществуващия.

Дизайн

Ентърпрайз Комюникейшънс Груп притежава необхдимата експертност за направа на цялостно разработване на решение. На базата на техническите изисквания и спесификации се предлага концепция и дизайн. Подготва се необходимата техническа и проектна документация. За ефективно управление на решението се анализират работните процеси, компонентите и въведените мерки за надежност и резервиране. Прави се преглед на жизнения цикъл на компонентите и тяхната пътна карта определена от производителя. На база на тази информация се прави стратегия за управление на решението като се определят услугите по поддръжка и тяхното ниво. Определят се приоритетите и необходимите времена за реакция. Определят се начина на комуникация и механизма за ескалация.

Инсталация

Ентърпрайз Комюникейшънс Груп поддържа собствени екипи за монтаж и инсталация на разнообразни технически решения.

Конфигурация

Ентърпрайз Комюникейшънс Груп притежава необходимата технологична и продуктова експертност за осъществяване на зададените настройки и конфигурации.

Интеграция

Ентърпрайз Комюникейшънс Груп има богат опит от успешно внедряване на комплексни ИСТ решения. Прави се интеграция със съществуващите вътрешни и външни системи и приложения. Предлага се механизъм за приемни тестване включително и тестване за съвместимост.

Ентърпрайз Комюникейшънс Груп предлага различни начини за управление на решението в зависимост от нуждите и възможностите.

Мониторинг

За нуждите на своите клиенти Ентърпрайз Комюникейшънс Груп е изградил и поддържа Център за наблюдение на мрежата.

Поддръжка

Ентърпрайз Комюникейшънс Груп има сервизен център за приемане и обработка на сервизни заявки 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата на територията на страната. Внедрена е сервизна информационна система управлява дейностите по регистрация, изпълнение, контрол и отчитане на сервизни заявки, като автоматично предоставя информация на клиента за статуса на услугата. Сервизното обслужване се осъществява в съответствие с изискванията на стандартите ISO 20000.

Управление

Ентърпрайз Комюникейшънс Груп предлага следните услуги по управление на решението:

  • Управление на капацитета;
  • Управление на конфигурацията;
  • Управление на обновленията.

 

Администриране

Ентърпрайз Комюникейшънс Груп предлага администриране на потребителите и приложенията.

Системна интеграция