Одит на информационни системи

Ентърпрайз Комюникейшънс Груп предлага детайлен опис и управление на информационните процеси и свързаните с тях ресурси за осигуряване на информацията, необходима за успешното изпълнение на целите на организацията и за постигане на поставените цели и резултати. Водеща роля при управлението на информационните процеси имат бизнес изискванията – целта е осигуряване на информация, необходима за удовлетворяване на тези изисквания. Одитът, който компанията предлага се обуславя от множество фактори, като: нормативна уредба, вътрешни правила за управление на информационните системи, критичност на ИТ за бизнеса и др.

Дейностите свързани с одит на информационни системи включват:

  • Анализ на установените практики и процедури за сервизиране;
  • Преглед на записите по поддръжката - налична документация, статистики, проследимост;
  • Изготвяне на списък с препоръки за подобрение и оптимизация съгласно ITSM/ITIL V3;
  • УПроверка на текущата уязвимост и степента на податливост към външни заплахи чрез стартиране на специализиран софтуер;
  • Оценка на риска;
  • Изготвяне на списък от политики, процедури и инструкции за подобряване на сигурността.
Одит на информационни системи