Новини

Изпълнение на проект по ЕС програма BG16RFOP002-2.002-0393-C01 “Развитие на управленския капацитет и растеж на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД“

Изпълнение на проект по ЕС програма BG16RFOP002-2.002-0393-C01 “Развитие на управленския капацитет и растеж на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД“

На 22.03.2017г. стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.002-0393-C01 “Развитие на управленския капацитет и растеж на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД“. Бенефициент по проекта e Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД.

 Основните цели на проекта са:

-         Развитие и укрепване на управленския капацитет на дружеството чрез подкрепа за специализирани услуги.

-         Растеж на дружеството чрез насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и услуги. 

 

 За да постигмен целите си, ще изпълним следните дейности:

 

- Дейност за развитие и укрепване на управленския капацитет чрез ре-сертификация на системата за управление на околната среда съгласно стандарт ISO 14001:2015

- Дейност за развитие и укрепване на управленския капацитет чрез ре-сертификация на системата за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2015

- Дейност за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии чрез придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите

- Дейност за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии чрез придобиване на ДМА, допринасящи за въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите

- Дейности за визуализация на проекта.

 

Основните резултати по проекта ще бъдат:

- увеличаване на средните генерирани приходи от износ за 3 години след изпълнението на проекта спрямо 2015 г. вследствие на инвестицията по проекта с 77%;

- увеличаване на средните нетни приходи от продажби за 3 години след изпълнението на проекта спрямо 2015 г. спрямо обща стойност на проекта с 340%.

- увеличаване на средната производителност за 3 години след изпълнението на проекта спрямо 2015 г. , вследствие на изпълнението на проекта, с 43%.

 

Срокът на изпълнение на проекта е 18 месеца.

Общата стойност на проекта е  312 602.00лв., от които 185 998.19лв. европейско и  32 823.21лв. национално съфинансиране.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 Проект  BG16RFOP002-2.002-0393-C01“ Развитие на управленския капацитет и растеж на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД“  финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

Участие в конференцията на АСТЕЛ

Участие в конференцията на АСТЕЛ

Ентърпрайз Комюникейшънс Груп участва в тазгодишната конференция на АСТЕЛ, която се проведе на 11 Април в сградата на Представителство на Европейската комисия в България. Темата на конференцията бе "ИНТЕРНЕТ НА НЕЩАТА". В конференцията взеха участие представители на европейските фондове, комисията за регулиране на съобщенията, министерски съвет и водещи експерти в бранша.

На конференцията се обсъдиха новите тенденции в областта на свързаните устройства, правната регулация, сигурността и бъдещите стъпки за развитие на това технологично направление.

Огнян Чиков представи темата "Дали Интернет на нещата е новият изкуствен интелект?".

 

Kариерен ден Trained in GermanY – Кариера с немски език - Новини

Kариерен ден Trained in GermanY – Кариера с немски език - Новини

Alumniportal Deutschland организира в сътрудничество с Гьоте-институт България, Германо-Българската индустриално-търговска камара и Посолството на Федерална Република Германия в София кариерен ден Trained in GermanY – Кариера с немски език,на който Ентърпрайз Комюникейшънс Груп взе участие!

Мероприятието се състоя на 12.Април 2016г.в сградата на Гьоте Институт-София. 13.04.2016

Екипът на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп с нов адрес - Новини

Екипът на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп с нов адрес - Новини

Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД има удоволствието да представи новия адрес на компанията.В  търсене на оптималната комбинация между модерна бизнес и градска среда, с най-съвременните стандарти в строителството,комуникативност на локацията и допълнителни услуги за партньорите и служителите си, избрахме XS Tower, намираща се на адрес: ул. Панорама София 5, 1766 София. Карта с точното местоположение на новия ни офис, може да изтеглите от ТУК

Системата еCall: “Поставихме ударение върху защитата на личните данни“ - Новини

Системата еCall: “Поставихме ударение върху защитата на личните данни“ - Новини

Представете си, че Ви се случи сериозно произшествие на пътя и не можете да се обадите за помощ - скоро Вашата кола ще може да направи обаждането вместоВас. На 27-28 април Европейският парламент ще обсъди и гласува въвеждането в новите коли на системата eCall за автоматично сигнализиране при пътни инциденти. След гласуването в парламентарна комисия през март разговаряхме с авторката на доклада на ЕП Олга Сехналова (С&Д, Чехия) за нуждата от системата, нейната сигурност и цена.

Защо е нужно това законодателство? Парламентът работи от дълго време по въпроса за публична система за автоматично уведомяване при инцидент. Има частни решения, които предлагат такава функционалност, но те не работят навсякъде в Европа. Освен това, когато пресечете границата, се сблъсквате с езиковия проблем и често не знаете точно къде се намирате.

Целта е да се осигури пристигането на спасителните служби в така наречения "златен час", който е решителният времеви интервал за живота на пострадалите, и този въпрос да се реши по еднакъв начин в целия ЕС.Така новото законодателство е нужно, за да се изгради системата за автоматично уведомление върху обществената система за спешни случаи, използваща телефонен номер 112, да се премахне езиковата бариера и да се осигури общ стандарт, който работи и отвъд границите на отделната държава.

Много хора се тревожат за неприкосновеността на личната информация.От самото начало поставихме силно ударение върху защитата на личните данни. Искахме да бъде напълно ясно, че чрез тази система няма да се осъществява постоянно наблюдение.Информацията се изпраща само при сериозно произшествие и при активиране на въздушните възглавници. Тогава на спасителните служби се изпраща стандартен набор от информация в съответствие със системата във всяка една страна. После се осъществява гласова връзка, за да се избегне изпращането на спасителни екипи при леки произшествия.

Какви ще бъдат финансовите последствия за потребителите за такава система?Оценките са в рамките на няколко десетки евро. Разбира се, с масовото въвеждане на системата цената ще падне.

Какво ще стане оттук нататък? Кога ще започне оборудването на колите с eCall?

Оборудването на колите със системата ще стане много постепенно, тъй като ние говорим за нови автомобили и не за всички видове превозни средства. До март 2018 г. има преходен период, за да се уверим, че когато системата заработи, тя ще бъде надеждна.